Coaching for Guider i museums og kultursektoren.

Dette er en tjeneste  som er ment å utvikle  formidlings kompetansen til guider som har deltid eller sommer jobb. Jeg jobber dialog basert, og er opptatt av å lytte til eventuelle problemstillinger som Guiden selv har.

Coachingen er 3 delt, første del består av kartlegging av Guidens gode og negative sider som formidler samt forberedelser smt en generel samtale om formidling, pedagogikk og fag. I 2 del vil jeg følge guiden i en reell omvisning/formidlings situasjon og så i del 3 vil jeg gi tilbakemeldinger på formidlingen og ha en samtale om forbedringspotensiale og veien videre. Vi vil komme innom stukturen i det faglige , kommunikasjonen i sin helhet, samt guidens egne problemstillinger

En coaching er en god invistering både for institusjonen og guiden selv.  En dyktig  guide vil gi  de besøkende et mer positivt besøk, noe som igjen gir ringvirkninger for hvordan museets  tilbud oppfattes.

Men ikke minst ønsker jeg  at en slik coaching skal inspirere og være med å løfte fram Guiden, til å finne sin formidlings stemme og å bli en bedre formidler.

 

 

Historieformidling For din bedrift/organisasjon på Facebook

Poetify lager en Facebook kampanje om din bedrift/organisasjons historie. Først gjør jeg reaserch (graver i arkiver)  og leter etter spennende historier som jeg lager poster av Facebook.

( Det kan være en kombinasjon av bilder, tekst eller video.)
En slik kampanje viser deres unike historie uten at dere “selger noe” og er interessant for både kunder/medlemmer og egne ansatte. En slik kampanje er ikke et forsøk på en helhetlig gjennomgang av historien, men å vise små glimt.

En kampanje varer i 2 måneder, og jeg tar bare et oppdrag om gangen for å gi det min fulle oppmerksomhet. Når kampanjen er avsluttet kan oppdragsgiver samle prosjektet og bruke det på sin egen hjemmeside, trykksaker ol.

Da jeg var praktikant hos Folkeakademiet Rogaland (2016-2017), laget jeg et pilot prosjekt som vi kalte “glimt fra historien” ta en titt på hvordan et slikt oppdrag kan se ut.