Historieformidling

 
“Vi forholder oss til historien overalt, og dypest sett handler historie om hvem vi er.
For å forstå andre må vi vite hvem vi er.”
 
 

Jeg har fortiden et engasjement som museumsvert hos Arkeologisk Museum, jernaldergården i Stavanger.Da denne jobben tar mesteparten av mitt fokus som formidler akkurat nå, vil utviklingen av mine andre historie-formidlings konsepter bli lagt litt på vent.

Er du allikevel nysgjerrig på Guide-coaching, historie-formidling for bedrifter på facebook? se her .Etter hvert vil jeg også åpne opp for å ta omvisninger i Stavanger Domkirke og Utstein Kloster på Bestilling ved spesielle grupper / arrangementer.

 

Jeg liker å tenke litt utenfor boksen og bruker mitt formidlingstalent, pedagogiske kløkt og et grundig historiker-håndtverk for å lever et godt produkt. Liste over steder jeg har praktisert som formidler:

Stavanger museum , Utstein kloster, Forsvarsmuseet i Oslo,  Klosterruinene på Hovedøya (Oslo), Gamle Aker kirke, Stavanger Domkirke, Arkeologisk Museum Stavanger , Jernaldergården

 

“Amor Vincit omnia “